Kalkulaator

Iga projekti puhul on vajalik leida selle tasuvus!

Algselt võivad tehtavad investeeringud tunduda liiga suurena ning ilma detailsete arvutusteta ei pruugi me näha kust tuleb kasu.

Kulutatud aja kalkulaator
Kalkulaator

Kui palju kulub aega videokoosolekuga liitumiseks ja kui suur on selle kulu aastas

Arvuta
Komandeeringukulude kokkuhoid
Kalkulaator

See kalkulaator võimaldab arvutada kui palju oleks kokkuhoidu kui asendada lähetused videokoosolekutega

Arvuta
Digiekraanide sisuhaldus – eesmärkide püstitamine
Vorm

Enne digiekraanide kasutuselevõttu on vaja selgelt määratleda mida, kellele ja millal. Ehk määrata sihtrühm, sisu ja ajastus.

Alusta