Mida peaksid IT juhid täna jälgima videolahenduse soetamisel?

Mida peaksid IT juhid täna jälgima videolahenduse soetamisel?

Siiani oli video lahenduse tehnoloogia valiku kriteeriumiks, kas hind või kvaliteet. Nüüd on see muutumas.

IT juhil tuleks eelkõige kaaluda, millist videoteenust (lahendust) soovib klient ja vajadusest lähtuvalt valima selleks sobivaima tehnoloogia.

Klient määrab tegelikult ära, mil määral video tehnoloogiat kasutama hakatakse. Kui see on keeruline ning aeganõudev, siis klient kaugeneb sellest, loobub üldse, või hakkab otsima alternatiive. Sellisel juhul tehtud investeering ei pruugi ennast kunagi ära tasuda.

Minu nõuanne.

  1. mõista oma äri eesmärki
  2. aru saada klientide vajadustest
  3. lisada vajadustest lähtuv videotehnoloogia
  4. hoida lahendused lihtsadpaindlikud ning efektiivsed

Nende soovituste järgimise tulemuseks on märkimisväärne kulude kokkuhoid, suureneb videolahenduse kasutatavus ning töötajate ja klientide rahulolu. Ja loomulikult ka märkimisväärne aja kokkuhoid, mis kulub lähetustele, kliendikohtumistele või esitlustele.