Ettevõtte edukus läbi digitaalse arengu

Ettevõtte edukus läbi digitaalse arengu

Olen alljärgnevalt pannud kirja üleskutse ettevõtjatele, et nad pööraksid rohkem tähelepanu oma äritegevuse edendamisele, läbi hästi sidustatud IT lahenduste.

Hea ettevõtja!

Oled sa aegajalt tabanud end mõttelt, kas sinu ettevõtte IT süsteemid on piisavalt ajaga kaasaskäivad ja tuleviku võimalusi arvestavad?

On ennustatud, et aastaks 2020+ ei jää enamus ettevõtteid nõudlikus tulevikukonkurentsis ellu, kui nad pole mõelnud oma ettevõtte infotehnoloogilisele arengule ja digitaliseerumisele juba täna!

Infotehnoloogia on iga nüüdisaegse ettevõtluse alus ja edukuse määraja. Klientide nõudmised on ajas järjest kiiremini muutuvad, ning seega peab olema ettevõte kliendi soovidest teadlikult sammukese ees. Selleks on vaja ettevõttel tugevat IT taristut, millele saab rajada staabiilseid ja kiirelt toimivaid ärilahendusi.

Juba lähitulevik toob muudatusi IT sektori töökorralduses, mis viimastel aastatel on olnud pigem suunatud “äripoolele”, kui kliendile.

Uudseks trendiks on IT ja äri ühildamine, mille läbi mõlema osapoolte erialaste teadmiste baasil saab rajada ettevõttele tulevikukindla digitaalse arengukava.

Juhul kui sinul puudub ekspert, kellega oma ettevõtte tuleviku lahendusi planeerida ja ellu viia, siis kirjuta või helista meile ja hakkame üheskoos sinu äri tulevikuks ette valmistama!

Panustades personaalselt teie ettevõtluse digitaalsesse arengusse, saate olla kindlad, et teie ettevõtte tulevik on efektiivsemalt ning edukalt orienteeritud.

Peatse kohtumiseni!

Tarmo Mumm